Državno prvenstvo Srbije u Novom Sadu 5. i 6. novembar 2022. discipline težinsko i brzinsko penjanje

Niški penjački klub, PAEK“Niš“, je na takmičenju u Novom Sadu predstavljalo četrnaest takmičara u obe penjačke discipline i u svim starosnim kategorijama. Sa takmičenja su doneli 19 medalja, 5 zlatnih, 10 srebrnih i 4 bronzane medalje

Rezultati koje su ostvarili „Paekovci“:

Artsiom Heraschanka D6 1. mesto težinsko i 3. mesto brzinsko

Ilija Janković D8 2. mesto težinsko i 6. mesto brzinsko

Elena Kovačević D10 2. mesto težinsko i 1. mesto brzinsko

Jana Ilić D10 15. mesto težinsko i 14. mesto brzinsko

Darina Žikić K12 3. mesto težinsko i 4. mesto brzinsko

Sofija Tasić K12 8. mesto težinsko i 10. mesto brzinsko

Aleksandar Rašić K12 4. mesto težinsko i 1. mesto brzinsko

Katarina Jovanović JB 1. mesto težinsko i 4. mesto brzinsko

Marija Ilić JB 2. mesto težinsko i 2. mesto brzinsko

Danica Rašić JA 1. mesto težinsko i 3. mesto brzinsko

Lana Dimitrijević JA 2. mesto težinsko i 2. mesto brzinsko

Pavle Simović JA 3. mesto težinsko

Dimitrije Rašić JA 2. mesto težinsko i 2. mesto brzinsko

Tara Ristić S 2. mesto težinsko i 2. mesto brzinsko